Privacybeleid

Privacy beleid
Xclusive Sushi 

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Xclusive Sushi wordt verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.  

Indien je je persoonsgegevens aan Xclusive Sushi verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijken voor de verwerking van de bedrijfsgegevens is:
  – Bedrijfsnaam 
  – KvK nummer 
  – Bedrijfsmail 
  – Telefoon bedrijf
  – Bedrijfsadres
  De functionaris leden/ bezoekers is bereikbaar via email-adres of telefoonnummer contact op te zoeken met de verantwoordelijke. 2. Welke gegevens verwerkt en voor welk doel?
  2.1. In het kader van bezoek aan de website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  – Voor- en achternaam.
   Telefonnummer(s),  

– Emailadres.

2.2.  verwerkt de in sub  

2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: informatie en onze diensten voor uw huisdieren.  

 1. a)  Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact.
  b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Xclusive Sushi . 

2.3. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst 

gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Xclusive Sushi en je te informeren 

over de ontwikkelingen van Xclusive Sushi . 

E-mail berichtgeving (opt-out): 

Xclusive Sushi gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de mail. 

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Xclusive Sushi passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Xclusive Sushi gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

 

 4. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.  

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie opgeslagen worden door uw browser vanuit specifieke diensten, dit word voornamelijk gedaan door middel van form cookies. Hier kunt u uw privacy instellingen veranderen. Let op dat het weigeren van bepaalde cookies kan resulteren in een niet meer correct werkende website.